Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


”Utvidgning av restaurangen Forsmans på Aspöja” har erhållit projektstöd genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.